Kurzy 2018

Výzkumné centrum VŠERS, o.p.s.

v rámci udržitelnosti projektu „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043

Nabídka vzdělávacích programů v rámci udržitelnosti pro rok 2018

Základy technických znalostí ve vodním hospodářství

Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství

Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody

Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení

Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích

Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod

Právní předpisy a technické normy ve vodním hospodářství

Likvidace havarijního znečištění povrchových a podzemních vod

Více informací v přiloženém letáku 

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Comments are closed.