Projekt „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji“ se zabývá komplexní přípravou vzdělávání v oblasti vodního hospodářství.  Chce tak napomoci řešit problematiku danou Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

K 31.12.2014 byla realizace projektu Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji ukončena.

V letech 2015-2019 bude zabezpečena Centrem celoživotního vzdělávání VŠERS, o.p.s. udržitelnost projektu.


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

?

Detect language » Czech

Comments are closed.